Fig3-31
Kategori Gradert 100 pst. uføregrad
I alt 25,6 74,4
Under 30 år 9,69 90,31