Figur 5.4 FoU i n�ringslivet og bevilgninger til n�ringsdepartementene
Andel av BNP
Bevilgninger gjennom
n�ringsdep.
Bevilgninger og
skattefunn
FoU i n�ringslivet
2012 0,14 0,19 0,71
2013 0,14 0,19 0,73
2014 0,16 0,22 0,79
2015 0,17 0,25 0,89
2016 0,18 0,29 0,95
2017 0,20 0,33