Figur 5.8 Statlig budsjettstøtte fordelt etter næring
Mrd. 2017-kroner
Landbruk Fiske og havbruk Industri, bergverk
og tjenester
Ikke næringsfordelt
1990 25,7 2,9 11,5 2,2
1991 26,1 2,8 10,2 3,0
1992 25,5 1,8 12,7 2,9
1993 25,1 1,0 11,2 2,6
1994 24,6 0,8 11,7 2,5
1995 22,8 0,7 9,7 1,7
1996 22,5 0,5 9,7 1,4
1997 21,9 0,5 8,8 1,4
1998 21,8 0,5 8,4 1,1
1999 21,3 0,6 8,0 1,1
2000 21,8 0,7 7,8 1,4
2001 19,3 0,6 6,7 1,3
2002 19,8 0,4 7,2 0,9
2003 18,2 0,5 6,4 0,5
2004 17,6 0,4 5,9 0,5
2005 16,1 0,3 5,6 0,7
2006 15,8 0,3 6,1 0,7
2007 15,2 0,2 6,8 0,8
2008 15,7 0,3 7,2 0,6
2009 15,8 0,3 7,6 0,8
2010 15,7 0,3 7,4 1,0
2011 15,7 0,2 7,8 1,0
2012 15,9 0,2 8,1 0,9
2013 16,0 0,2 7,2 0,7
2014 16,0 0,2 7,8 0,6
2015 15,8 0,2 8,1 0,6
2016 15,7 0,2 9,1 0,7
2017 15,7 0,3 10,0 1,1
2018 15,8 0,3 10,3 1,0