Innholdsfortegnelse   5.1   5.2   5.4   5.5   5.6   5.7   5.8    5.9   5.10