Figur 7.1D Sammensetning av investeringene i SPU per 30.06.2018
Prosent
Aksjer 66,8
Obligasjoner 30,6
Eiendom 2,6