Figur 2.1C Akkumulert vekst i antall sysselsatte
Tusen personer. 1. kv. 2016 - 2. kv. 2019
  Sysselsetting
2016 -5,6
0,1
7,3
13,4
2017 22
31,7
43
55,5
2018 67,7
76,2
89,1
103,2
2019 116,6
128,2