Figur 2.2A Timelønnskostnader i industrien i Norge relativt til våre handelspartnere
Indeks 2000 = 100
  Relative timelønnskostnader, nasjonal valuta Relative timelønnskostnader, felles valuta
2000 100 100
2001 101,19 104,47
2002 103,19 115,08
2003 102,91 111,46
2004 104,05 108,57
2005 105,03 114,65
2006 108,72 118,15
2007 107,85 119,22
2008 109,73 121,87
2009 110,28 119,01
2010 111,66 125,73
2011 113,62 130,48
2012 114,82 133,98
2013 117,84 133,49
2014 118,48 126,48
2015 119,85 115,57
2016 119,24 113,36
2017 119,61 114,36
2018 118,94 113,11 118,94 113,11
2019 118,94 111,65