Figur 2.4B Registrert ledighet etter fylke
Prosent av arbeidsstyrken. September 2019
Aust-Agder 2,4
Akershus 1,9
Buskerud 2,3
Finnmark 2,5
Hedmark 2,0
Hordaland 2,2
Møre og Romsdal 2,0
Nordland 1,7
Østfold 3,0
Oppland 1,7
Oslo 2,5
Rogaland 2,2
Sogn og Fjordane 1,4
Trøndelag 1,8
Telemark 2,5
Troms 1,6
Vest-Agder 2,4
Vestfold 2,7