Figur 2.4D Årlig gjennomsnittlig endring i antall lønnstakere
Tusen personer
Bosatte innvandrere under 1 år Bosatte innvandrere med botid mellom 1 og 2 år Bosatte innvandrere med med botid 2 år eller mer Lønnstakere på korttidsopphold Øvrig befolkning
2017 -2,2 -1,6 20,1 5,7 14,2
2018 -1,7 -1,4 23,1 3,3 20,3
2019 0,9 -1,0 21,0 9,4 20,6