Figur 2.8A Estimert utvikling i global lagerbeholdning av olje
Mill. fat per dag. 1. kv. 2013 - 2. kv. 2019
Etterspørsel (v.a.) Tilbud (v.a.) Estimert endring i lagerbeholdning (h.a.)
2013 91,2 90,4                  -0,8
91,4 91,3                  -0,1
92,4 91,9                  -0,5
93,0 91,8                  -1,1
2014 92,5 92,2                  -0,3
92,8 93,1                   0,3
93,8 94,3                   0,4
94,3 95,5                   1,2
2015 94,3 95,2                   1,0
95,0 96,4                   1,4
96,7 97,3                   0,6
96,2 97,5                   1,2
2016 95,5 96,7                   1,1
96,0 96,0                  -0,0
96,9 97,0                   0,1
97,1 98,3                   1,2
2017 96,7 96,9                   0,1
98,3 97,1                  -1,3
98,6 98,1                  -0,6
98,9 98,4                  -0,5
2018 98,6 98,6                  -0,1
98,9 99,3                   0,4
100,0 101,2                   1,2
99,5 102,2                   2,7
2019 99,1 100,1                   1,0
99,4 100,1                   0,7