Figur 2.10A Estimert vekst i potensiell produksjon i 2008 på ulike tidspunkter
2008 2019
Sverige 3,1 2,3
Storbritannia 2,2 1,4
USA 2,5 2,1