Figur 2.11A BNP for Fastlands-Norge.
Anslag og nasjonalregnskapstall
Volumendring fra foregående år. Prosent.
Anslag for budsjettåret Første regnskapspublisering Endelig regnskap
31.12.1979 0,5 2,0 3,4
31.12.1980 2,3 1,6 2,2
31.12.1981 2 1,0 1,7
31.12.1982 1,6 0,7 0,4
31.12.1983 1,6 1,7 2,1
31.12.1984 1,4 2,6 4,0
31.12.1985 2,3 4,5 5,9
31.12.1986 2,9 3,5 3,3
31.12.1987 1,2 0,4 1,3
31.12.1988 0,4 0,4 -1,2
31.12.1989 -0,2 -0,9 -1,5
31.12.1990 1,6 1,2 1,0
31.12.1991 2,2 0,2 1,5
31.12.1992 2,6 1,3 2,6
31.12.1993 1,8 2,2 2,7
31.12.1994 1,7 3,9 3,6
31.12.1995 2,4 3,3 3,4
31.12.1996 2,6 3,2 4,1
31.12.1997 2,5 3,9 5,2
31.12.1998 3 2,9 3,8
31.12.1999 1,3 0,8 2,4
31.12.2000 0,7 1,8 3,1
31.12.2001 1,8 1,0 1,9
31.12.2002 1,9 1,3 1,5
31.12.2003 1,8 0,7 1,2
31.12.2004 2,6 3,5 5,0
31.12.2005 3,1 3,7 4,7
31.12.2006 2,4 4,6 5,1
31.12.2007 2,9 6,0 5,7
31.12.2008 2,8 2,4 1,8
31.12.2009 1,9 -1,5 -1,8
31.12.2010 2,1 2,2 1,9
31.12.2011 3,1 2,6 1,9
31.12.2012 3,1 3,5 3,7
31.12.2013 2,9 2,0 2,3
31.12.2014 2,7 2,3 2,2
31.12.2015 2 1,0 1,4
31.12.2016 1,8 0,8 0,9
31.12.2017 1,7 1,8 2,0
31.12.2018 2,5 2,0