Figur 2.11B BNP for Fastlands-Norge med usikkerhetsvifte
Volumendring fra foregående år. Prosent
Nasjonalregnskapet Anslag 5. persentil 15. persentil-5. persentil 25. persentil-15. persentil 75. persentil-25. persentil 85. persentil-75. persentil 95. persentil-85. persentil
31.12.2000 3,1
31.12.2001 1,9
31.12.2002 1,5
31.12.2003 1,2
31.12.2004 5,0
31.12.2005 4,7
31.12.2006 5,1
31.12.2007 5,7
31.12.2008 1,8
31.12.2009 -1,8
31.12.2010 1,9
31.12.2011 1,9
31.12.2012 3,7
31.12.2013 2,3
31.12.2014 2,2
31.12.2015 1,4
31.12.2016 0,9
31.12.2017 2,0
31.12.2018 2,2 2,2 2,2
31.12.2019 2,7 1,8 0,3 0,2 0,7 0,2 0,3
31.12.2020 2,5 0,4 0,8 0,5 1,7 0,5 0,8
31.12.2021 1,9 -0,9 1,1 0,6 2,3 0,6 1,1