Figur 2.12B Sysselsettingsandel i ulike aldersgrupper
Akkumulert endring fra 2006. Prosentenheter
15-74 år 20-66 år
2006 0 0
2007 1,6 1,5
2008 2,8 2,3
2009 1,9 1,7
2010 0,4 0,1
2011 0,2 0,3
2012 0,4 0,3
2013 -0,3 -0,1
2014 -0,5 0,3
2015 -0,8 0,2
2016 -1,6 -0,3
2017 -2,1 -0,6
2018 -1,5 0,1
2019 -1,2 0,3