Calendar

13/01/2019

  • Utanriksministeren deltek på ein Høgre-konferanse

    Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

    Sted: Sundvolden Hotell, Krokkleiva

    Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Felleskonferansen 2019 for Høgre.

    Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård L. Thorheim, 975 45 181

Show more events