Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Calendar

Show the whole calendar

21/01/2019

 • Innspillsmøte om den nye kulturminnemeldingen

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Address: Strandvegen 13

  Location: Troms fylkeskommune

  Statsråden deltar på et innspillsmøte i Tromsø arrangert i forbindelse med arbeidet med ny melding om kulturminnepolitikken.

  Foreløpig program:

  • Åpning og velkomst
  • Innledning ved statsråd Ola Elvestuen
  • Innspill (forhåndsinnmeldte innlegg)
  • Avslutning

   

  Innspillsmøtet arrangeres i samarbeid med Troms fylkeskommune.

  Påmelding til [email protected] innen 14. januar 2018

  I påmeldingen må det framgå:

  1. hvilket innspillsmøte man ønsker å delta på (Lillehammer, Førde, Tromø eller Oslo)
  2. om man ønsker å holde et innlegg
  3. eget navn og evt. hvem man representerer/organisasjonstilknytning
  4. opplysninger om evt. allergier

  Det legges opp til korte innspill på maks 5 minutter (det tas forbehold om at taletiden kan bli redusert ved mange innmeldte innlegg).

  Vi ber om at innlegg som holdes på innspillsmøtene også sendes inn skriftlig i etterkant, innen fristen 1. februar 2019.

Go to the top