Calendar

Show the whole calendar

26/03/2019

  • Klima- og miljøministeren deltar i paneldebatt om biologisk mangfold og bærekraft

    Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

    Address: Drammensveien 78, Oslo

    Location: Det norske Vitenskapsakademi

    Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar i en paneldebatt om biologisk mangfold og bærekraft i regi av Det norske Vitenskapsakademi.

Go to the top