Calendar

Show the whole calendar

26/03/2019

 • Kunnskaps- og integreringsministeren åpner barnehagekonferansen The Nordic Way

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Clarion Hotel The Hub

  Available for all

  Det er aukande merksemd internasjonalt om kor viktig det er å ha gode barnehagar. Mange land aukar investeringa i tilbod til dei minste barna. Norden er kjent for å ha eit godt og inkluderande barnehagetilbod som legg til rette for leik og læring, og som gir foreldra høve til å kombinere familie- og arbeidsliv.

  I tillegg til statsråden innleier Steffen Handal (Utdanningsforbundet) og generalsekretær Paula Lehtomäki (Nordisk Ministerråd)

  Sjå programmet og sendinga frå konferansen. 

Go to the top