Calendar

Show the whole calendar

26/03/2019

 • Statsråd Nybø til Bærum for å få fleire elevar til å velje lærarutdanning

  Iselin Nybø| Kunnskapsdepartementet

  Address: Brynsveien 116, 1352 Kolsås

  Location: Rosenvilde vidaregåande skole

  Available for all

  Tirsdag 26. mars besøker forskings- og høgre utdanningsminister Iselin Nybø tredjeklassingar på Rosenvilde vidaregåande skole i Bærum. Med seg har ho ei gruppe lærarstudentar frå OsloMet. Målet er å inspirere elevane til å velje lærarutdanning før søknadsfristen for høgre utdanning 15. april.

  I 2040 vil Noreg mangle 5800 grunnskolelærarar på landsbasis, syner framskrivingar frå SSB. Det er med andre ord ein god arbeidsmarknad for lærarar i åra framover.

   

  Oslo og Akershus treng mange nye lærarar i åra som kjem:

  • Av dei om lag 14 000 lærarar i grunnskolen i Oslo og Akershus er ca. 1000 ukvalifiserte.
  • Bortimot 2200 lærarar i dei to fylka er 60 år eller meir, og nærmar seg dermed pensjonsalder.
  • Kun 28 og 23 prosent av lærerne i grunnskolen i Oslo og Akershus er menn.

  Tirsdag 26. mars besøker forskings- og høgre utdanningsminister Iselin Nybø tredjeklassingar på Rosenvilde vidaregåande skole i Bærum. Med seg har ho ei gruppe lærarstudentar frå OsloMet. Målet er å inspirere elevane til å velje lærarutdanning før søknadsfristen for høgre utdanning 15. april.

  Program tirsdag 26. mars

  • Tid: Kl. 11.45 – 12.15: Statsråd Nybø og lærarstudentar frå OsloMet møter elevar for å snakke om lærarutdanning og læraryrket.
  • Stad: Rosenvilde vidaregåande skole, Brynsveien 116, 1352 Kolsås

  Pressa er velkomen på arrangementet, og det blir høve til å intervjue både statsråden, studentar og elevar.

Show more events
Go to the top