Calendar

Show the whole calendar

21/05/2019

  • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Address: Oslo

    Location: Stortinget

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Dok. 3.7 Innsigelser i plansaker.

Go to the top