Calendar

Show the whole calendar

17/09/2019

  • Kultur- og likestillingsministeren deltek på møte i Nordisk Ministerråd

    Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

    Location: Reykjavik

    Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande deltek på ministerrådsmøte om likestilling

Go to the top