Calendar

Show the whole calendar

22/10/2019

  • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Fitjar kommune

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mækand møter representanter for Fitjar kommune.

    På møtet deltar ordfører Harald Rydland, helse- og sosialsjef Anne Økland og rådmann Olaug Haugen. Tema for møtet er ressurskrevende tjenester.

Go to the top