Calendar

Show the whole calendar

11/11/2019

  • Helseministeren deltar på bilateral markering av 25-års jubileet for den norsk-russiske helsesamarbeidsavtalen

    Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

    Sted: Oslo

Show more events
Go to the top