Calendar

10/03/2021

  • Statssekretær Jakobsen deltek på eit møte om Facti-panelets rapport

    Aksel Jakobsen, Jens Frølich Holte| Utenriksdepartementet

    Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit digitalt møte med sivilt samfunn om rapporten til FN sitt høgnivåpanel for økonomisk openheit, ansvarleggjering og integritet (Facti-panelet).

    Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Show more events