Calendar

09/03/2021

  • Klima- og miljøministeren deltar på lanseringa av Grønt veikart for kunst- og kultursektoren

    Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

    Location: Digitalt møte

    Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held innlegg under lanseringa av grønt vegkart for kunst- og kultursektoren.

    Arbeidet med vegkartet starta 22. januar 2020. Da deltok både kultur- og likestillingsminister og klima- og miljøminister.  Kunst- og kultursektoren skal markere at dei no har sitt eige vegkart og at arbeidet med det grøne skiftet i denne sektoren kan settast i gang.

Show more events