Calendar

10/03/2021

 • Klima- og miljøministeren deltar i nettsending i regi av Enova

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i nettsending om omstillinga til eit lågutsleppsamfunn.

  Webcasten blir arrangert av det statlege energifondet Enova og handlar om kva grep myndighetene tar i omstillinga til lågutsleppssamfunnet.
  Sendinga vil og handle om forvaltninga av pengane i Energifondet og om den nyleg framlagde Klimameldinga.

Show more events