Calendar

11/03/2021

  • Klima- og miljøministeren deltar i Ung klimahøring

    Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

    Location: Digitalt mølte

    Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i Ung klimahøring i regi av Unge Venstre.

    Unge som er opptekne av klimaspørsmål får møte statsråden i eit digitalt møte som blir sendt på Facebook.  Dei kan kome med innspel og stille spørmål om klimaplanen som er lagt fram for Stortinget og som skal behandlast denne våren.

Show more events