Calendar

12/03/2021

  • Kommunal- og moderniseringsministeren møter byggenæringen

    Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Location: Digitalt

    Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter representanter fra byggenæringen. EBA, Nelfo, Arkitektbedriftene og RIF deltar. Tema for møtet er status og prognoser for byggenæringen.

Show more events