Calendar

09/03/2021

 • Innspillsmøte: Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med arbeidet med ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, gjennomfører justisministeren innspillsmøter med relevante aktører.

  I dag er det forebygging som er tema, og det søkes svar på hvordan vi bedre kan forebygge vold i nære reasjoner, forhindre at det gjentar seg og hva vi kan lære av partnerdrapsutvalgest utredning.

  Deltagere på innspillsmøte:

  • Politi
  • kriminalomsorgen
  • Alternativ til vold, ved forsker Henning Mohaupt
  • leder av partnerdrapsutvalget, professor Ragnhild Hennum 
  • forsker ved NOVA/OsloMet, Jane Dullum
  • Krisesenteret i Moss ved Arna Beate Hansen

   

Show more events