Calendar

10/03/2021

 • Innspillsmøte:Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med arbeidet med ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, gjennomfører justisministeren innspillsmøter med relevante aktører. I dag er temaet vold og overgrep i samiske samfunn.

  Deltagere:

  • Sametingspresident Aili Keskitalo
  • Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta
  • forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Solveig Bergman
  • forsker ved OsloMet og UiT, Astrid Eriksen

   

Show more events