Calendar

11/03/2021

 • Innspillsmøte: Barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, gjennomfører justisministeren innspillsmøter. Først ute er møte med tjenester i Trondheim og Kristiansand kommuner.

  Deltagere:

  • Kristiansand kommune
   • SLT-koordinator
   • Forbyggende avdeling
   • Ungdom fra Kristiansand
  • Trondheim kommune:
   • SLT-koordinator
   • Uteseksjonen
   • Trøndelag politidistrikt
   • Konfliktrådet Trøndelag

Show more events