Calendar

09/04/2021

 • Pressemøte om regjeringens forslag til ny barnevernslov

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Sted: Auditoriet, Regjeringskvartalet R5

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterer regjeringens forslag til ny barnevernslov.

  Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.

  Pressen er velkommen til å være til stede. På grunn av koronasituasjonen og nåværende smitteverntiltak og plassbegrensning, ber vi om at dere melder fra om deltakelse til lto@bfd.dep.no innen klokka 14 torsdag 8. april. 


  Pressekonferansen blir overført direkte på regjeringen.no/bfd.

Show more events