Calendar

16/11/2021

  • Justisministeren innleder på Domstolledermøtet 2021

    Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

    Sted: Oslo

    Justisministeren innleder på årets domstolledermøte.

Show more events