Calendar

23/11/2021

  • Næringsministeren har møte om bærekraft i mineralnæringen

    Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

    Sted: Nærings- og fiskeridepartementet

    Mineralnæringen er et viktig satsingsområde regjeringen. Tilgang på mineraler er avgjørende for det grønne skiftet og Hurdalsplattformen slår fast at Norge har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring.

Show more events