What's new

Calendar

21/03/2023

  • Justis- og beredskapsministeren er til stede under stortingsbehandlinger

    Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

    Statsråd Enger Mehl er til stede når Stortinget blant annet behandler Regjeringens forslag til endringer i politiloven og politiregisterloven - PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon.

    Dagsorden Stortinget tirsdag 21. mars 2023 (stortinget.no)

Show more events