What's new

Calendar

01/06/2023

  • Kommunal- og distriktsministeren haldar opningsinnlegg på Byggenæringens landsforbund sin generalforsamling

    Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

    Stad: Næringslivets Hus - MIddelthunsgate 27, Oslo

Show more events