Adviser Kristofer Olai Ravn Stavseng

Kristofer Olai Ravn Stavseng

E-mail kris@fin.dep.no
Phone: +47 22 24 41 25
Mobile phone: +47 916 25 586