Senior Adviser Kjersti Rustand

Bilde av Kjersti Rustand

E-mail kjr@fin.dep.no
Phone: +47 22 24 41 25
Mobile phone: +47 92 22 00 44