Senior adviser Alexandra Reksten Tufteland

Press contact

Alexandra Reksten Tufteland

E-mail atu@hod.dep.no
Phone: +47 22 24 85 28
Mobile phone: +47 986 35 115