Senior adviser Mona Sæverud Higraff

Press contact

Seniorrådgiver Mona Sæverud Higraff

E-mail msh@hod.dep.no
Phone: +47 22 24 86 51
Mobile phone: +47 920 57 650