Senior adviser Helene Hoddevik Mørk

Seniorrådgiver Helene Hoddevik Mørk

E-mail hhm@hod.dep.no
Phone: +47 22 24 84 72
Mobile phone: +47 943 59 881