Senior adviser Helene Hoddevik Mørk

E-mail hhm@hod.dep.no
Mobile phone: +47 943 59 881