Head of Communications Anbjørg Bakken

Bilde av Anbjørg Bakken

E-mail Anbjorg.Bakken@kd.dep.no
Phone: 22 24 76 44
Mobile phone: 990 09 260