Senior adviser Vivill Vinsrygg

Bilde av Vivill  Vinsrygg

E-mail Vivill.Vinsrygg@kd.dep.no
Mobile phone: 482 05 585 / 957 00 450