Political Adviser Ingrid Marie Vaag Endrerud (Labour Party)

Bilde av Ingrid Endrerud

E-mail Ingrid-Marie-Vaag.Endrerud@kd.dep.no

Appointed: 14/10/2021