Senior Adviser Marit Ballestad

E-mail marit.ballestad@kld.dep.no
Phone: +47 22 24 58 63