Director General Kristin Nakken

E-mail kristin.nakken@kmd.dep.no
Phone: + 47 22 24 70 00

Go to the top