Senior Adviser Karen Moe Møllerop

Speech Writer (on leave)

Portrettbilete av Karen Moe Møllerop

E-mail Karen-Moe.Mollerop@kud.dep.no
Phone: +47 22 24 78 58