Senior Adviser Ketil Frøland

Press contact

Portrettbilete av Ketil Frøland

E-mail ketil.froland@kud.dep.no
Phone: +47 22 24 80 35