Communication Adviser Kaja Schill Godager

Førstekonsulent Kaja Schill Godager

E-mail Kaja-Schill.Godager@lmd.dep.no
Phone: +47 22 24 91 63
Mobile phone: +47 919 19 893

Go to the top